.:: وبلاگ آموزشی ::.
 
با سلام و خسته نباشید به شما دوست عزیز به قسمت موضوعات وبلاگ مراجعه کنید

آزادی و استقلال؛ در عبور از استبداد و استعماردر فیسبوک

 

CREATE FUNCTION [dbo].[CSVToTable] (@InStr VARCHAR(MAX))
RETURNS @TempTab TABLE
(id int not null)
AS
BEGIN
;-- Ensure input ends with comma
SET @InStr = REPLACE(@InStr + ',', ',,', ',')
DECLARE @SP INT
DECLARE @VALUE VARCHAR(1000)
WHILE PATINDEX('%,%', @INSTR ) <> 0
BEGIN
SELECT @SP = PATINDEX('%,%',@INSTR)
SELECT @VALUE = LEFT(@INSTR , @SP - 1)
SELECT @INSTR = STUFF(@INSTR, 1, @SP, '')
INSERT INTO @TempTab(id) VALUES (@VALUE)
END
RETURN
END


 

DECLARE @LIST VARCHAR(200)
SET @LIST = '1,3'
SELECT Id, Descr FROM CSVDemo WHERE Id IN (SELECT * FROM dbo.CSVToTable(@LIST))


نوشته شده در تاريخ سه شنبه ۱۳۹۴/۰۹/۰۳ توسط محمد حسین فخرآوری
 

primary-key-differences-and-clustered-index-sql-server

در این مقاله قصد دارم شما رو با یک موضوع مهم در SQL Server که بیشتر مواقع برنامه نویس ها و DBA ها در درک اون مشکل دارند آشنا کنم. این موضوع تفاوت بین Primary Key و Clustered Index است.

 
 
 
Primary Key چیست؟
 
اجازه دهید ابتدا در مورد خود قید Primary Key صحبت کنیم. همانطور که می توان از نام این قید فهمید، شما با این قید از SQL Server می خواهید که در یک ستون یا گروهی از ستون ها فقط مقدار یونیک وارد شود. اسکریپت زیر تعریفی ساده  از یک جدول نشان می دهد که در آن  قید Primary Key روی ستون Col1 جدول تعریف شده است.
1
2
3
4
5
6
7
CREATE TABLE Foo
(
Col1 INT NOT NULL PRIMARY KEY,
Col2 INT NOT NULL,
Col3 INT NOT NULL
)
GO

 

حالا وقتی در این جدول رکورد درج می کنید، SQL Server از یونیک بودن مقادیر وارده شده در ستون Col1 اطمینان حاصل می کند. حالا اگر سعی کنید مقادیر تکراری وارد کنید، SQL Server پیام خطا صادر می کند:
 
1
2
3
-- Try to insert a duplicate value
INSERT INTO Foo Values (1, 1, 1), (1, 2, 2)
GO

 

Msg 2627, Level 14, State 1, Line 9 Violation of PRIMARY KEY constraint ‘PK__Foo__A259EE544224D12A’. Cannot insert duplicate key in object ‘dbo.Foo’. The duplicate key value is (1). The statement has been terminated.
 
قید Primary Key خودش در سطح منطقی تعریف می شود- شما فقط به SQL Server می گوئید در این ستون مقادیر یونیک می خواهید. اما SQL Server این قید را در سطح فیزیکی هم باید تامین کند – در ساختمان داده هایی که شما در آنها داده هایتان را ذخیره می کنید.
در مورد SQL Server در سطح فیزیکی این کار توسط ایندکس ها انجام می شود : توسط یک Clustered Index یا NonClustered Index.
 
 
 
 
تحمیل قید Primary Key
 
و قتی شما قید Primary Key  را مشخص می کنید، SQL Server به طور پیش فرض این قید را با استفاده از یک Unique Clustered Index در سطح فیزیکی تحمیل می کند. اگر به sys.indexes نگاهی بیندازید می بینید که SQL Server یک Unique Clustered Index ایجاد کرده است که برای تحمیل قید Primary Key  استفاده شده است.
1
2
3
4
-- SQL Server generates by default a Unique Clustered Index
SELECT * FROM sys.indexes
WHERE object_id = OBJECT_ID('Foo')
GO

 

 
 
همانطوری که گفتم به طور پیش فرض Unique Clustered Index ایجاد شده است. شما می توانید تحمیل قید Primary Key را با استفاده از NonClustered Index انجام دهید:
 
1
2
3
4
5
6
7
8
-- Enforces the Primary Key constraint with a Unique Non-Clustered Index
CREATE TABLE Foo1
(
Col1 INT NOT NULL PRIMARY KEY NONCLUSTERED,
Col2 INT NOT NULL,
Col3 INT NOT NULL
)
GO

 

وقتی قید  Primary Key را مشخص می کنید می توانید دو گزینه را مشخص کنید:
 
 • Clustered
 • Nonclustered
گزینه Clustered پیش فرض است، بنابراین لزومی بر تعیین آن نیست. حالا اگر دوباره به sys.indexes نگاه کنید، متوجه می شوید که یک HEAP در مقابل دارید (جدولی بدون Clustered Index) و اینکه SQL Server یک ایندکس Nonclustered اضافی برای تحمیل قید Primary Key ایجاد کرده است.
 
1
2
3
4
5
-- SQL Server has generated now a Unique Non-Clustered Index to
-- enforce the Primary Key constraint
SELECT * FROM sys.indexes
WHERE object_id = OBJECT_ID('Foo1')
GO

 

 
 
 
 
Primary Key  <> Clustered Index
 
نتیجه اینکه همیشه Primary Key و Clustered Index در SQL Server با هم برابر  نیستند. این یک پیش فرض است و شما می توانید آن را تغییر دهید. قید Primary Key در سطح منطقی است و ساختار ایندکس در سطح فیزیکی برای تحمیل خود قید استفاده می شود.

نوشته شده در تاريخ سه شنبه ۱۳۹۴/۰۹/۰۳ توسط محمد حسین فخرآوری

هدف استفاده از Full-Text Search جستجو در داده های حجیم است.

انواع داده هایی که در Full-Text Search قابل پشتیبانی هستند:

 1. Char / NChar
 2. VarChar / NVarChar
 3. Text / NText
 4. Binary / VarBinary
 5. Image
 6. XML
 7. FILESTREAM

در مقابل Full-Text Search از Like نمی توان برای جستجو در بین داده های باینری استفاده کرد و فقط برای جستجو در بین کاراکترها، طراحی شده است.

برای جستجو در بین حجم زیادی از داده ها، دستور Like در مقابل Full-Text Search بسیار کندتر عمل خواهد کرد.

برای جستجو در بین چند میلیون رکورد، دستور Like ممکن است چندین دقیقه طول بکشید در حالی که Full-Text Search در چند ثانیه نتیجه را نشان خواهد داد. 


قابلیت Full-Text Search به توسعه دهندگان این امکان را می دهد که متن مورد نظر خود را با استفاده از query در ستون های متنی جداول جستجو کنند. برای انجام Full-Text Search برروی یک جدول ابتدا باید برای آن جدول یک ایندکس از نوع full-text تعریف شود که این ایندکس شامل یک یا چند ستون متنی از آن جدول است. ستون های متنی می توانند از انواع داده ای زیر باشند char, varchar, nchar, nvarchar, text, ntext, image, xml, یا varbinary و FILESTREAM.

برای استفاده از قابلیت Full-Text Search در Query باید از دستور CONTAINS استفاده کرد:

SELECT Name, ListPrice
FROM Production.Product
WHERE ListPrice = 80.99
   AND CONTAINS(Name, 'Mountain')

 ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ یکشنبه ۱۳۹۴/۰۹/۰۱ توسط محمد حسین فخرآوری
-OLTP ( برگرفته از OnLine Transaction Processing System )
-OLAP ( برگرفته از OnLine Analytical Processing System )

بررسی تکنولوژي In-Memory OLTP در SQL Server 2014

 

در مدل OLTP ، مخازن داده به صورت جداول رابطه ای که عموما” به جهت جلوگیری از تکرار و ناهمگونی اطلاعات به صورت هنجار (Normalize) درآمده اند ، سازماندهی می شوند. این نوع از بانک های اطلاعاتی برای درج و تغییر سریع اطلاعات توسط چندین کاربر بطور همزمان مناسب می باشند . 

در مدل OLAP مخازن داده جهت تجزیه و تحلیل و خلاصه سازی حجم زیادی از اطلاعات سازماندهی می شوند . مخازن داده و ارتباط بین اطلاعات در این مدل توسط SQL Server مدیریت می گردد .

 

وظايف هر کدام بصورت زير است :

1-   در پايگاه داده  OLTP   :

·        سازماندهي در جدول روابط

·        نرمال سازي و حذف دوگانگي داده ها

·         اطلاعات فقط يکبار ذخيره مي شوند .

·        افزايش دقت  دراضافه کردن  يا تغيير سريع داده ها توسط تعداد زيادي کاربر همزمان

2-در پايگاه داده  OLAP  :

·        سازماندهي در اجازه تجزيه و تحليل و خلاصه سازي  مقدار زيادي از داده ها با سرعت بالا

·        سازماندهي در مديريت  SQL SERVER

·        سازماندهي داده هاي ذخيره شده

·        سازماندهي در روابط  بين داده  در پايگاه داده ها

·        قابليت بازيابي


نوشته شده در تاريخ یکشنبه ۱۳۹۴/۰۹/۰۱ توسط محمد حسین فخرآوری

یک مثال

Declare @Tbl Table (ForumName NVARCHAR(100),Subject NVARCHAR(100),TopicID int)
Declare @Tb2 Table (ForumName NVARCHAR(100),Subject NVARCHAR(100),TopicID int)

insert into @Tbl SELECT B_Forums.ForumName, B_Topics.Subject, B_Topics.TopicID FROM B_Forums

DECLARE @ForumName NVARCHAR(100),@Subject NVARCHAR(100),@TopicID int;

DECLARE Table_Cursor CURSOR
FOR

SELECT ForumName,Subject,TopicID FROM @Tbl

OPEN Table_Cursor FETCH NEXT FROM Table_Cursor INTO @ForumName,@Subject,@TopicID
WHILE (@@FETCH_STATUS = 0)
BEGIN

IF NOT EXISTS(SELECT top(1)ForumName FROM @Tb2 WHERE ForumName=@ForumName)
INSERT INTO @Tb2 SELECT @ForumName,@Subject,@TopicID

FETCH NEXT FROM Table_Cursor INTO @ForumName,@Subject,@TopicID
END CLOSE Table_Cursor DEALLOCATE Table_Cursor

select * from @Tb2
DECLARE @id NVARCHAR(MAX),@name NVARCHAR(MAX)

DECLARE Table_Cursor CURSOR
FOR


SELECT cast([CategoryID]as nvarchar),[CategoryName]FROM [B_Categories]


OPEN Table_Cursor FETCH NEXT FROM Table_Cursor INTO @name,@id
WHILE (@@FETCH_STATUS = 0)
BEGIN

print (N'نام موضوع: ' + @name + ' کد: ' + @id +']')

FETCH NEXT FROM Table_Cursor INTO @name,@id
END CLOSE Table_Cursor DEALLOCATE Table_Cursor


Cursor :

هنگام استفاده از دستورات SQL نظیر Select کلیه رکوردهای درخواستی بطور کامل استخراج می گردد اما در مواردی نیاز است که رکوردهای استخراج شده تحت شرایطی خاص مورد پردازش مجدد قرار گرفته و به برنامه درخواست کننده ارسال گردد در این صورت استفاده از کرسرها بسیار حائز اهمیت خواهد بود در واقع برای استفاده از یک کرسر می توان به ترتیب مراحل ذیل عمل نمود.
- یک متغیر از نوع کرسر تعریف می گردد. که شامل دستور Select درخواستی خواهد بود.
- با استفاده از دستور Open یک کرسر آماده استفاده می گردد.
- با استفاده از دستور Fetch حرکت درون یک کرسر امکان پذیر می گردد که در این حالت مقدار فیلدهای اعلام شده در رکورد جاری در دسترس می باشد.
- با استفاده از دستور Close کرسر فعال شده بسته می شود.
- با استفاده از Deallcate فضای اختصاص داده شده برای کرسر آزاد می گردد.

منبع: http://barnamenevis.org/showthread.php?214403


نوشته شده در تاريخ یکشنبه ۱۳۹۴/۰۹/۰۱ توسط محمد حسین فخرآوری

view یک جدول ذخیره شده است.

شما وقتی دستورات Select رو به صورت view مینویسی دستوراتی هستند که معمولا ثابت هستند. شما میتونی روی view یک clustered index بذاری و اونو با جداول دیگه join کنی و مانند یک جدول باهاش رفتار کنی. ولی این قابلیتها رو sp نداره. شما یک سری کار خاص درون sp قرار میدی و همیشه همون کارهارو انجام میده. نمیتونی در select اونو شرکت بدی. نمیتونی روش ایندکس بذاری.نمیتونی بایک جدول دیگه join کنی.


 از مزیت های view این است  که بعد از یک بار اجرا به صورت موقت در سرور ذخیره می شود و برای مراجعات بعدی از همان استفاده می شود و سرعت خیلی بالایی دارد.


1- برخورد Sql Server با view در هنگام خواندن دادها (select)دقیقا مانند یک جدول حقیقی می باشد. در همین جا یک مزیت بزرگ view آشکار می شود: می توان در مراحل پیاده سازی نرم افزار ساختار یک viewرا تغییر داد و ان را بهبود بخشید بدون آنکه رابط کاربر و کدهای user interface تغییر اساسی کنند.

2- تنها در مورد view هایی که با یک select ساده (بدون join) ساخته می شوند می توان انتظار داشت که دستورات Insert، Update و Delete به درستی عمل کنند. بدین معنا که برخورد Sql Server باViewدقیقا همانند یک جدول واقعی خواهد بود و دستورات DDL (Data Definition Language) و یا به عبارت ساده تر Insert، Update و Deleteعمل خواهند کرد.


 View به خاطر کاربردش دارای دو لقب(یا اسم) هستش:
1) Saved Select
2) Virtual Table

اولی به این دلیله که شما یک Query طولانی رو تحت عنوان یک اسم ذخیره میکنین، و برای بدست آوردن نتیجه اون View، نیازی ندارین دوباره اون Query رو بنویسین. 


نوشته شده در تاريخ شنبه ۱۳۹۴/۰۸/۳۰ توسط محمد حسین فخرآوری

سلسه مراتب رمزنگاری شامل سه سطح رمزنگاری می شود

سطح ویندوز(Windows Level): سطح بالا- از DP API ویندوز برای رمزنگاری استفاد می کند.

 2 سطح SQL Server : سطح متوسط:از شاه کلید سرویس ( Service Master Key)، برای رمزنگاری استفاده می کند.

 3 سطح بانک اطلاعاتی(Database Level): سطح پایین : از شاه کلید بانک اطلاعاتی برای رمزنگاری استفاده می کند.


 کلید متقارن (symmetric) : در سیستم رمزگذاری متقارن فرستنده و گیرنده یک پیام یک کلید مشترک را بین خود به اشتراک می گذارند که از آن برای رمز کردن پیام و شکستن رمز استفاده می شود . این شیوه پیاده سازی نسبتا آسانی دارد و هردو فرستنده و گیرنده می توانند پیام را رمز گذاری ورمز گشایی کنند .

کلید نامتقارن (Asymmetric) : در این شیوه فرستنده و گیرنده یک جفت کلید عمومی  و اختصاصی دارند که با استفاده از آنها رمزگذاری و رمزگشایی می کنند . این سیستم کمی پیچیده می باشد زیرا فرستنده می تواند از کلیدش استفاده کند   پیام را رمز کند اما نمی تواند آن را رمز گشایی کند ، از طرف دیگر گیرنده می تواند با استفاده از کلیدش رمز گشایی کند اما نمی تواند رمز کند .

مثال ایجاد یک کلید متقارن

blog.iranhost.com/9226

certcc.ir/ serch = SQL SERVER


رمز نگاری یک ویژگی مهم امنیتی در SQL می باشد .  کلید های بزرگتر و نامتقارن باعث ایجاد رمزنگاری غیرقابل حمله و قویتری می شوند که این خود باعث مصرف بیشتر CPU می شود . وفتی حجم زیادی از داده برای رمزنگاری وجود دارد ، توصیه می شود از کلید متقارن استفاده شود . از آنجایی که داده رمز شده نمی تواند فشرده (Compress) شود توصیه می شود قبل از رمز نگاری داده تا حد ممکن فشرده شود .


 کلیدها و الگوریتم‌ها

SQL Server چندین الگوریتم متفاوت رمزگذاری با استفاده از کلید متقارن را پشتیبانی می‌کند. از جمله این الگوریتم‌های کلید متقارن می‌توان به DES، Triple DES، RC2، RC4، 128-bit RC4، 128-bit AES و 256-bit AES اشاره کرد. قابل ذکر است که تمامی الگوریتم‌های مذکور با استفاده از Windows Crypto API پیاده‌سازی می‌شوند.

نوشتن SQL پویای امن در SQL Server
 • هرگز دستورات Transact-SQL را مستقیماً از ورودی کاربر نسازید؛ از روال‌های ذخیره شده برای اعتبارسنجی ورودی کاربر استفاده کنید.
 • ورودی کاربر را با بررسی نوع، طول، فرمت و محدوده آن اعتبارسنجی نمایید. از تابع QUOTENAME() برای خلاصی از نام‌های سیستم یا از تابع REPLACE() برای خلاصی از هر کاراکتری در رشته استفاده کنید.
 • چندین لایه اعتبارسنجی در هر بخش برنامه خود قرار دهید.
 • اندازه و نوع داده‌ای ورودی را بررسی کنید و محدودیت‌های لازم را اعمال نمایید. این کار می‌تواند به جلوگیری از سرریز بافر تعمدی کمک کند.
 • محتویات متغیرهای رشته‌ای را بررسی کرده و فقط مقادیر مورد قبول را بپذیرید. از پذیرش ورودی‌های حاوی داده‌های باینری، فاصله‌های متوالی و کاراکترهای کامنت خودداری کنید.
 • هنگامیکه با اسناد XML کار می‌کنید، تمامی داده‌ها را در مورد schema ی آن اعتبارسنجی کنید.
 • در محیط‌های چندبخشی، تمامی داده‌ها باید پیش از پذیرش در محدوده مورد اعتماد، اعتبارسنجی گردند.
 • رشته‌های زیر را در فیلدهایی که نام فایل‌ها از آن ساخته می‌شود نپذیرید: AUX، CLOCK$، COM1 تا COM8،CON، CONFIG$، LPT1 تا LPT8، NUL و PRN.
 • از شیء SqlParameter به همراه روال‌های ذخیره شده و دستورات برای بررسی و اعتبارسنجی نوع و طول استفاده کنید.
 • از عبارات Regex در کد سمت کلاینت برای فیلتر کردن ورودی‌های نامعتبر استفاده کنید.

نوشته شده در تاريخ شنبه ۱۳۹۴/۰۸/۳۰ توسط محمد حسین فخرآوری

CREATE FUNCTION [dbo].[GetCategoryName](@CategoryID int)
RETURNS nvarchar(50) 
AS
begin
declare @CategoryName nvarchar(50)

SELECT @CategoryName = CategoryName from B_Categories
WHERE CategoryID = @CategoryID 
RETURN @CategoryName
end

select top 1 dbo.GetCategoryName(1) from B_Categories 
select * from B_Categories where CategoryName= dbo.GetCategoryName(1)


CREATE FUNCTION GetTable1()
RETURNS @T1 TABLE 
(CatName NVARCHAR(50),ForumsName NVARCHAR(50)) 
AS
BEGIN
INSERT INTO @T1(CatName,ForumsName)
SELECT Categories.CatName, Forums.ForumsName FROM Categories
RETURN;
END


نوشته شده در تاريخ شنبه ۱۳۹۴/۰۸/۳۰ توسط محمد حسین فخرآوری
 • اگر عکس و یا سند شما به طور معمول زیر 256K ذخیره سازی آنها را در یک پایگاه داده ستون VARBINARY کارآمد تر است.
 • اگر عکس و یا سند شما به طور معمول بیش از 1 مگابایت، ذخیره سازی آنها در سیستم فایل کارآمد تر است (با ویژگی FILESTREAM SQL سرور 2008)

نوشته شده در تاريخ شنبه ۱۳۹۴/۰۸/۳۰ توسط محمد حسین فخرآوری

آشنایی با مفهوم Index در SQL Server: به طور خیلی ساده، ایندکس لیست مرتب شده‌ای از داده‌ها است که بر اساس منطقی خاص مانند عدد، رشته، تاریخ و … ایجاد شده است. هدف از ایجاد ایندکس افزایش سرعت جستجو برای بازیابی داده‌ها می‌باشد.

• Clustered Index: این نوع ایندکس‌ها بر روی داده‌های عادی مانند عدد، رشته، تاریخ و… ایجاد می‌شوند. زمانیکه یک Clustered Index بر روی یک جدول ایجاد می‌کنید ترتیب و چینش فیزیکی رکوردها بر اساس کلید ایندکس خواهد بود. بنابراین یک جدول صرفاً می‌تواند یک ایندکس از نوع Clustered  داشته باشد.

 

• NonClustered Index: این نوع ایندکس‌ها مانند Clustered Indexها بر روی داده‌های عادی مانند عدد، رشته، تاریخ و… ایجاد می‌شوند. زمانیکه یک ایندکس از نوع NonClustered بر روی جدول ایجاد می‌کنید کلید ایندکس در فضایی دیگری جدای از فضای جدول مرتب شده و مورد استفاده قرار می‌گیرد. به طور کلی در SQL Server می‌توان تا ۹۹۹ ایندکس از نوع NonClustered را ایجاد کرد.

 • XML Index : این نوع ایندکس‌ها بر روی داده‌هایی  که در قالب ساختار XML هستند ایجاد می‌شود.

• Spatial Index : این نوع ایندکس‌ها بر روی داده‌هایی که از نوع جغرافیایی هستند ایجاد می‌شود.

• Column Stored Index : نوع جدیدی از ایندکس‌ها هستند که در SQL Server 2012 معرفی شده‌اند که سرعت دسترسی به داده‌ها در آن بیش از سایر ایندکس‌ها می‌باشد.

 

نکته مهمی که باید در ایجاد این نوع از ایندکس‌ها در نظر گرفت این است که به دلیل افزایش Performance معمولاً در بیشتر مواقع این ایندکس‌ها با توجه به کوئری‌های شما ایجاد می‌گردند. بدین صورتکه

۱- لیست تمامی کوئری‌های پر استفاده به ازای جدول مورد نظر را استخراج نمایید.
۲- کلیه فیلدهای مربوط به مرحله اول را استخراج نمایید.
۳- در صورتیکه فیلدهای استخراج شده در مرحله دوم جزء فیلدهای قابل شرکت در Column Stored Index باشند در ایندکس مورد نظر شرکت نمایند.

۴- در صورتیکه بخواهید Column Stored Index را به صورت ویژوالی در Management Studio ایجاد کافی است مراحل زیر را انجام دهید.

۱- همانند تصویر زیر پس از انتخاب جدول بر روی قسمت ایندکس کلیک راست کرده و پس از انتخاب گزینه New Index گزینه Non Clustered Column Stored Index را انتخاب کنید.

 

آموزش Index در SQL Server

 

۲- همانطور که در پنجره New Index مشاهده می‌کنید نوع ایندکس شما Non Clustered Column Store بوده و با استفاده از دکمه Add به راحتی می‌توانید فیلدهای مورد نظر را به ایندکس اضافه نمایید.

 

آموزش Index در SQL Server

 


نوشته شده در تاريخ شنبه ۱۳۹۴/۰۸/۳۰ توسط محمد حسین فخرآوری
اسنیفر چیست ؟ 

مبانی و تشخیص
اسنیفر برنامه یا ابزاری است برای استراق سمع کردن ترافیک شبکه اون هم بوسیله گرفتن اطلاعاتی که روی شبکه در حال تبادل هستند و از تکنولوژی جلوگیری اطلاعاتی استفاده میکنه . به این دلیل این کار انجام میشه چون اترنت بر مبنای اشتراک گذاری ساخته شده . بیشتر شبکه ها از تکنولوؤی broadCast استفاده میکنند که یک پیام به یک کامپیوتر میتونه توسط کامپیوتر های دیگه هم خونده بشه . به صوت معمولی کلیه کامپیوتر ها بجط کامپیوتری که مقصد پیام هست پیام را نادیده میگیرند . اما میشه کاری کرد که کامپیوتر پیامی را هم که به اون مربوط نیست را بخونه . این کار هم همان اسنیف کردن اطلاعات است . بسیاری از افرادی که توسط سوئیچ به شبکه وصل هستند از شر اسنیف در امان هستند . اما همین کامپیوتر ها نسبت به اسنیف کردن هم نقطه ضعف خواهند داشت در صورتی که سوئیچ به یک هاب وصل شده باشه .ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ شنبه ۱۳۹۴/۰۸/۳۰ توسط محمد حسین فخرآوری
میخواهم کمی از تاریخ جنگها و کشته هاش بگم
حمله امریکا به افغانستان ۱۲سال تعداد کشته ۲۵۰۰۰نفر

امریکا به عراق ۱۰سال تعداد کشته ۱۲۰۰۰نفر

ولی در کشور من جنگی نیست حمله ای نیست بمب گذاری نیست جنگ قومیتی نیست ...
ولی تعداد کشته های سالهای اخیر در تصادفات
۸۴-۳۷۰۰۰
۸۵-۴۲۰۰۰
۸۶-۳۶۰۰۰
۸۷-۳۱۰۰۰
۸۸-۲۸۰۰۰
۸۹-۲۹۰۰۰
۹۰-۳۳۰۰۰
۹۱-۲۴۰۰۰
۹۲-۲۵۰۰۰
۹۳-۲۴۰۰۰
جنگ نداریم ولی دو کارخانه به هموطنانم حمله سختی کرده.
بگفته اسماعیل احمدی مقدم، فرمانده قبلی نیروی انتظامی تعداد کشته‌های تصادفات رانندگی در ایران 'دو برابر کشته‌های سالانه جنگ با عراق است'.
مسئولان کشورم فکر سهم خود هستن و بهانه میاورن که ده هزار نفر شغلشان در این کارخانهاست.
ایا بخاطر این کارگران عزیز که حتی حقوق کافی ندارند انقدر باید کشته بدهیم؟ 
نیاز نیست کارخانه تعطیل شود و محصولات با کیفیت تولید کنید تا دیگر خانواده ای داغ دار نشود؟
کشور سوئد چندی پیش اعلام کرد تا پنج سال دیگر مرگ و میر جاده ای را به صفرمیرساند زیرا جان مردم را عزیز


نوشته شده در تاريخ دوشنبه ۱۳۹۴/۰۷/۰۶ توسط محمد حسین فخرآوری
مقاله خودم در

کنفرانس بینالمللی یافته های نوین پژوهشی در مهندسی برق و علوم کامپیوتر
The International Conference in New Research of Electrical Engineering and Computer Science

لینک دانلود

http://prozheha.com/ArticleInfo.aspx?ID=29


نوشته شده در تاريخ چهارشنبه ۱۳۹۴/۰۷/۰۱ توسط محمد حسین فخرآوری
این مقاله نحوه استفاده از متد Except در Linq را بررسی می کند. متد Except برای انجام عملیات روی مجموعه ها، لیست ها و آرایه ها به کار برده می شود.

نحوه استفاده از متد Except در Linq

مقدمه

متد Except یک متد افزونه (extention method) در Linq است که یک راه سریع برای استفاده از منطق مجموعه ای فراهم می کند، این متد تمام عنصرهایی از آرایه را که در آرایه دیگری پیدا کند، حذف می کند و نیاز به استفاده از حلقه های پیچیده Foreach را کاهش می دهد.

مثال:

این قطعه کد، عناصری از لیست اول را که در لیست دوم تکرار شده اند، پاک می کند و آنچه را که از لیست اول باقی می ماند، در لیست سوم برمی گرداند. کد زیر، نحوه استفاده از Except را نشان می دهد.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
int[] list1 = { 5, 3, 9, 7, 5, 9, 3, 7 };       
int[] list2 = { 8, 3, 6, 4, 4, 9, 1, 0 };       
Console.WriteLine("Elements of FirstArray(list1 ):{ 5, 3, 9, 7, 5, 9, 3, 7 }");       
Console.WriteLine("Elements of SecondArray(list2 ):{ 8, 3, 6, 4, 4, 9, 1, 0 }");       
int[] Except = list1 .Except(list2 ).ToArray();       
Console.WriteLine("Except Result");       
foreach (int num in Except)       
{       
   Console.WriteLine("{0} ", num);       
}   

خروجی کد:

1
2

در کد بالا، آرایه لیست 2 تمام عناصر لیست 1 را داراست به جز عنصر 5 و 7. به همین دلیل متد Except این دو مقدار را به عنوان آرایه سوم برمی گرداند.


نوشته شده در تاريخ شنبه ۱۳۹۴/۰۵/۱۰ توسط محمد حسین فخرآوری
  در این مقاله ابتدا توضیحاتی درباره فناوری Linq و سپس نحوه نوشتن Query های SQL در Linq با ذکر مثال ارائه می گردد .

Linq اختصار یافته Language Integrated Query می باشد . Linq یک فناوری Microsoft .NET است برای Query نوشتن و دریافت اطلاعات  استفاده می شود . در حالی که SQL می تواند برای بروز رسانی یا حذف اطلاعات استفاده شود . در SQL ، برای جداول بانک اطلاعاتی و در Linq برای مجموعه NET. دستوراتی (Query) می نویسیم .

اکنون به نمونه ای که ارائه می شود توجه کنید . دو نوع شی (Object) داریم که شامل Products و Orders می باشند . یک Order  با یک یا بیشتر Product در ارتباط است .

در #C کلاس ها بصورت زیر می باشند :

public class Product
{      
    public int Id {getset;}
    public string Name {getset;}
    public string Description {getset;}
    public decimal Price {getset;}
    public int StockLevel {getset;}
}
 
public class Order
{
    public int Id {getset;}
    public IList ProductIds {getset;}
}

در SQL جداول را به این صورت تعریف می کنیم :

CREATE TABLE Products
(
   Id INT,
   Name VARCHAR(50),
   Description VARCHAR(2000),
   Price DECIMAL,
   StockLevel INT
)
 
CREATE TABLE Orders
(
   Id INT,
   DatePlaced DATETIME
)
 
CREATE TABLE OrderProducts
(
  Id INT,
  OrderId INT,
  ProductId INT
)
 
/* primary and foreign keys would also be defined, of course */

توجه داشته باشید چگونه می توانیم یک ارتباط چند به چند (many-to-many) داشته باشیم ، می بایست 3 جدول در SQL و فقط 2 شی در #C  تعریف کنیم.ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ جمعه ۱۳۹۴/۰۴/۱۹ توسط محمد حسین فخرآوری

 کاربرد پروژه در درس های پردازش تصویر ، شبکه های عصبی است.

در شبکه های عصبی با 3 شبکه PNN - RBE - MLP پیاده سازی شده است.

و در پردازش تصویر هم با روش template matching که تصویری که بیشترین شباهت را به تصویر ورودی داشت به عنوان برنده انتخاب می شود.

تست بر روی حروف الفبا فارسی.

همراه با گزارش Doc، پیاده سازی و فایل پاورپوینت جهت ارائه

قیمت 140 تومان

هر یک از الگوریتم ها به صورت جدا هم قابل دریافت می باشد. در این صورت قیمت پیشنهادی نصف می گردد.

شماره تماس : 09173700916

چکیده و فصل اول

شبکه های عصبی
پردازش تصویر

نوشته شده در تاريخ جمعه ۱۳۹۴/۰۴/۱۲ توسط محمد حسین فخرآوری
این مقاله نکته های بسیار رایجی برای خطا ها در ASP.NET در کنار پیکربندی آنها ارائه میدهد. برای آن دسته از برنامه نویسانی که در حین برنامه نویسی در web application با استثنائات رو به رو میشوند , بسیار مفید خواهد بود.

معرفی

این مقاله برای زمان مواجه شدن با استثنائات در طول برنامه نویسی میتواند مفید باشد. تعدادی نکته برای خطا های معمول و راه حل هایی برای استثنائات رایج ارائه میدهد و همچنین رو به رو شدن با مسائل در طول برنامه نویسی را شامل خواهد شد.

نکته ها و ترفند ها

. خطای 500 در زمان انتشار یک وب سایت در IIS رخ خواهد داد. اکثر خطا های پیکربندی به همین علت رخ میدهند.

راه حل :

نکته های ASP.NET

                                         تصویر: روش پیکربندی مرتبط با انتشار وب سایت در IIS

گام اول

Application pool مناسب را انتخاب کنید و اگر هم چارچوب هدف در application pool گم شد ، از روش زیر بر اساس ویندوز مربوط به خودتان اقدام نمایید :

با استفاده از Run as administrator یک پنجره ی command باز کنید

در پنجره ی command مسیر directory را به چارچوب مناسب تغییر دهید:

CD C:\Windows\Microsoft.NET\Framework64\v4.0.30319

پس از تغییر مسیر directory ، "aspnet_regiis i" را وارد کنید. این دستور موجودیت aspnet_regiis را درون directory فعال میکند.

گام دوم

کد انتشار مناسب را انتخاب کنید.

گام سوم

دسترسی مسیر فیزیکی را برای کاربر کنونی یا IUSR با تایید استفاده از "Test Settings" چک کنید.

. اگر شما وب سایت تان را بر روی یک سرور منتشر کرده اید و بخواهید برخی از کد های جزئی بخش code-behind را و آن را بر روی سرور آپلود کنید ، بهترین روش چه خواهد بود ؟

راه حل :

به جای انتشار کامل سایت از روش زیر استفاده کنید :

گام اول

پروژه را بدون خطا بسازید و سپس به فولدر bin پروژه بروید و سپس "projectname.dll" و "projectname.pdb" را در صورت وجود بیابید.

گام دوم

سپس آن دو فایل را در فولدر live project's bin قرار دهید و آنها را جایگزین کنید. اکنون وب سایت با آخرین تغییرات اعمال شده اجرا خواهد شد زیرا فایل .CS مان (همان قسمت code-behind) تبدیل به یک DLL شده است و صفحه ی ما به دنبال متد های مرجع برای فایل DLLمیگردد.

. حال برای حل خطای "Maximum request length exceeded" در زمان کار با یک وب سرویس یا داده ی JSON چه باید کرد؟

راه حل :

به طور پیش فرض 4MB برای machine.config تنظیم شده است اما شما میتوانید آن را در web.config تان لغو کنید. به عنوان مثال برای گسترش محدودیت آپلود به 20MB کد زیر را به web.config اضافه کنید:

 
  
   "240" maxRequestLength="20480" />  
 

IIS7 ( و نسخه های بعدی) دارای اسکن کردن درخواست به صورت توکار میباشد که حد یک فایل آپلود را به صورت پیش فرض 30MB تحمیل میکند. برای افزایش آن احتیاج به افزودن خط های زیر به کد خود دارید :

 
  
      
          
            "3000000000" />  
          
      
 

request filtering Module یک پیکربندی است که از درخواستی که بیش از طول محتوای درخواست باشد جلوگیری میکند.

راه حل :

احتیاج به افزودن پیکربندی زیر به فایل web.config خود دارید :

 
  
  
  
"100000000" />  
  
  

. صفحه ای که درخواست میکنید به دلیل گسترش پیکربندی قابل اجرا نمیباشد. اگر صفحه یک script باشد ، یک handler به آن اضفه کنید. اگر نیاز به دانلود فایل است ، یک نقشه ی MIME (برای فایل JSON) اضافه کنید.

راه حل :

احتیاج به افزودن پیکربندی های زیر به فایل web.config تان دارید :

 
  
  
".json" mimeType="application/json" />  
  

. زمانی که WebAPI2 را با یک برنامه ی وب MVC متحد میکنیم آنگاه تعدادی خطا های وابستگی بوجود می آید.

راه حل :

من بسته ی "system.web.http.webhost" را با استفاده از Nuget دوباره نصب کردم و یک فایل WebApiConfig به فولدر appstart اضافه کنید. حال قبل از RouteConfig وارد فایل global.aspx شوید. اگر RouteConfig قبل از webapiconfig افزوده شده باشد ، آنگاهWebApi درست کار نخواهد کرد.

WebApiConfig.cs

4
public static void Register(HttpConfiguration config)   
{  
// Web API routes  
config.MapHttpAttributeRoutes();  
config.Routes.MapHttpRoute(  
name: "DefaultApi",  
routeTemplate: "api/{controller}/{id}",  
defaults: new   
{  
id = RouteParameter.Optional  
});  
//To return json format data  
config.Formatters.JsonFormatter.SupportedMediaTypes.Add(new MediaTypeHeaderValue("text/html"));  
}

در فایل global.aspx

 
AreaRegistration.RegisterAllAreas();  
FilterConfig.RegisterGlobalFilters(GlobalFilters.Filters);  
//added before RouteConfig  
GlobalConfiguration.Configure(WebApiConfig.Register);  
RouteConfig.RegisterRoutes(RouteTable.Routes);  
BundleConfig.RegisterBundles(BundleTable.Bundles); 

. چگونه سرعت صفحه ی درخواست در ASP.NET را افزایش دهیم.

راه حل :

تنها کافیست که پیکربندی زیر را به فایل web.config اضافه کنیم تا مسئله به طور خودکار حل شود.

 
  
    temp\IIS Temporary Compressed Files">  
        "gzip" dll="%Windir%\system32\inetsrv\gzip.dll"/>  
          
            "text/*" enabled="true"/>  
            "message/*" enabled="true"/>  
            "application/javascript" enabled="true"/>  
            "*/*" enabled="false"/>  
          
          
            "text/*" enabled="true"/>  
            "message/*" enabled="true"/>  
            "application/javascript" enabled="true"/>  
            "*/*" enabled="false"/>  
          
      
    "true" doDynamicCompression="true"/>  
 

جمع بندی

در این مقاله برخی از نکات پیکربندی پایه ای را به همراه استثنائات رایج و راه حل های آنها آموختیم. این استثنائات اغلب در زمان برنامه نویسی در در web application رخ میدهد. من این مقاله را با نکات مفید دیگری به روز رسانی خواهم کرد.


نوشته شده در تاريخ جمعه ۱۳۹۴/۰۴/۱۲ توسط محمد حسین فخرآوری

در این مقاله قصد داریم تا وب متدی که با زبان C# و VB نوشته ایم را با استفاده از تکنیک Ajax و JQuery فراخوانی و به کاربر نتیجه خروجی وب متد را نمایش دهیم.

در قدم اول یک وب متد در کد های صفحه CS.cs.aspx ایجاد میکنیم:


 
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Web;
using System.Web.UI;
using System.Web.UI.WebControls;
using System.Data.SqlClient;
using System.Configuration;
using System.Data;
 
public partial class _Default : System.Web.UI.Page
{
    protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
    {
 
    }
 
    [System.Web.Services.WebMethod]
    public static string GetCurrentTime(string name)
    {
        return "سلام " + name + Environment.NewLine + "ساعت و تاریخ : "
            + DateTime.Now.ToString();
    }
}

  

ابتدا کتابخانه jQuery را به صفحه اضافه کنید .
 

1
"scripts/jquery-1.3.2.min.js" type="text/javascript">

 

در مرحله بعد به ایجاد یک TextBox و Button می پردازیم که به ترتیب برای دریافت نام و نشان دادن زمان با استفاده از JQuery می پردازیم.


 

 
 
   
          "txtUserName" runat="server">
          : نام خود را وارد کنید
          
          
          "btnGetTime" type="button" value="نمایش تاریخ و ساعت"
              onclick="ShowCurrentTime()" />
      

 

سپس با استفاده از JQuery و Ajax اقدام به فراخوانی وب متد میکنیم.

 

 
"text/javascript">
       function ShowCurrentTime() {
           $.ajax({
               type: "POST",
               url: "CS.aspx/GetCurrentTime",
               data: '{name: "' + $("#<%=txtUserName.ClientID%>")[0].value + '" }',
               contentType: "application/json; charset=utf-8",
               dataType: "json",
               success: OnSuccess,
               failure: function (response) {
                   alert(response.d);
               }
           });
       }
       function OnSuccess(response) {
           alert(response.d);
       }
   


 

و کافی است تابع ShowCurrentTime را به onClick دکمه نمایش تاریخ و ساعت می دهیم.

ابتدا نام را وارد می کنیم :

وارد کردن نام

 

پس از ورود نام ، برروی نمایش تاریخ و ساعت کلیک میکنیم تا نتیجه را ببینیم : 


نوشته شده در تاريخ جمعه ۱۳۹۴/۰۴/۱۲ توسط محمد حسین فخرآوری

راه های زیادی برای گرفتن اطلاعات از پابگاه داده وجود دارد مثل بکاب گرفتن از بانک اطلاعاتی .  همان طور که میدانید  گاهی اوقات در بکاب گرفتن از برنامه ، ممکن است برخی از جدول ها در بکاب برنامه وجود نداشته باشد که این همیشه یک مشکل برای برنامه نویسان است در این آموزش ، قصد داریم از یک روش  که یک امکان در خود SQl استفاده کنیم که به این روش SCript گرفتن از بانک اطلاعاتی گویند

حال برای شروع به کار روی یک بانک اطلاعاتی راست کلیک کرده و گزینه Taske>Generate Scriptرا انتخاب کنید

 

حال پس از انتخاب  Generate Script  با صفحه ای مانند زیر روبرو میشویم

حال دکمه Next را انتخاب کنید.

در این مرحله برای انتخاب جداول موجود در بانک اطلاعاتی بر روی گزینه Advanced کلیک کنید

گزینهTypes of data Scripts  را روی Schema and data میگذاریم این گزینه برای انتخاب جداول موجود در بانک اطلاعاتی به کار میرود

 

در file Name   مسیری که میخواهید    script  بانک اطلاعاتی در آن ذخیره شود را انتخاب میکنیم.

سپس دکمه Next را برای رفتن به مرحله بعد انتخاب کنید 

و در انتها دکمه Finish را انتخاب میکنیم

وحال اسکریپتی از بانک اطلاعاتی به همراه جداول و اطلاعات موجود در هر جدول برای اجرا در SQL ایجاد شده است


نوشته شده در تاريخ جمعه ۱۳۹۴/۰۴/۱۲ توسط محمد حسین فخرآوری

ساختار آدرس دهی برنامه های کاربردی در ASP.NET

پوشه (folder) برنامه asp.net شامل لیستی از پوشه های مشخص شده است که می توانید از نوع خاص محتوا در هر پوشه استفاده کنید . ساختار پوشه اصلی به این صورت است :

BIN

App_Code

App_GlobalResources

App_LocalResources

App_WebReferences

App_Data

App_Browsers

App_Themes

 

Bin Directory

شامل اسمبلی های از پیش تعریف شده در NET.  مانند DLL می باشد که هدف نرم افزار است .

App_Code Directory

شامل فایل های source code مانند cs. یا vb. که بصورت پویا برای استفاده در نرم افزار تعریف شده اند . این فایل ها اغلب عناصر یا یک کتابخانه دسترسی اطلاعات را تفکیک می کنند .

App_GlobalResources Directory

شامل منابع جامعی است که در هر صفحه قابل دسترسی هستند .

App_LocalResources Directory

 عملکردی مانند app_globalresources دارد فقط این منابع برای صفحات منحصر به فردی در دسترس هستند .

App_WebReferences Directory

reference برای سرویس های وب که نرم افزار وب از آن استفاده می کند .

App_Data Directory

برای ذخیره اطلاعات و فایل های mdf ، فایل  های xml و... رزرو شده است.

App_Browsers Directory

شامل تعریف مرورگر گه در فایل های xml ذخیره شده اند . فایل های xml قابلیت های مرورگر سمت کاربر برای بخش های ارائه مختلف تعریف می کنند .

App_Themes Directory

شامل مجموعه ای از فایل ها مانند فایل های  skin.  و css. که برای بخش ظاهری نرم افزار استفاده می شوند 


نوشته شده در تاريخ جمعه ۱۳۹۴/۰۴/۱۲ توسط محمد حسین فخرآوری

با سلام

2 سری حل تمرین تونستم پیدا کنم.

جواب فصل 2-6

جواب فصل 3-9


نوشته شده در تاريخ یکشنبه ۱۳۹۴/۰۲/۰۶ توسط محمد حسین فخرآوری
نوشته شده در تاريخ دوشنبه ۱۳۹۳/۰۹/۱۰ توسط محمد حسین فخرآوری
دانلود آموزش پیشرفته بانک اطلاعاتی SQL Server در 14 فصل
نویسنده : محمد حسین فخرآوری


فهرست فصل ها :
1. آموزش نصب برنامه Microsoft SQL Server 2008 R2
2. مفاهیم اولیه کار با بانک های اطلاعاتی
3. برنامه کاربردی کار با sql server
4. آشنایی با نوع ها و عملگرد های منطقی
5. آشنایی با تعریف متغیر ها، حلقه ها
6. توابع داخلی
7. طراحی دیتابیس ، نرمال سازی، طراحی جداول و ارتباطات
8. Index-Join
9. توابع رنکینگ، ویو، فانکشن و استور پروسیجر
10. تریگر
11. مباحث مربوطه به Identity – Delete
12. مدیریت تراکنش ها و خطاها
13. پشتیبان گیری
14. دستورات پیشرفته


نوشته شده در تاريخ دوشنبه ۱۳۹۳/۰۸/۲۶ توسط محمد حسین فخرآوری
نوشته شده در تاريخ یکشنبه ۱۳۹۳/۰۸/۰۴ توسط محمد حسین فخرآوری
متدهای توسعه امکان اضافی کردن کارایی های جدید به کلاسها ، ساختارها یا اینترفیس هایی که کد آنها در دسترس نیست و یا امکان ارث بری از اونها وجود نداره رو میده !

http://barnamenevisan.org/Articles/Article2452.html


نوشته شده در تاريخ جمعه ۱۳۹۳/۰۷/۱۸ توسط محمد حسین فخرآوری

آیا بشر قادر خواهد بود موجودی هوشمند همانند خود به وجود آورد؟ آیا زمانی فرا خواهد رسید که روبات ها به خانه ما رفت وآمد کنند؛ کنار ما بنشینند و با ما به تبادل نظر بپردازند؟

چه زمانی روءیای روبات ها به حقیقت خواهد پیوست؟

 

شاید سوءالاتی این چنین را بتوان زمینه ساز ظهور دانشی نوین، با عنوان هوش مصنوعی دانست. نخستین جرقه های هوش مصنوعی به سال های بعد از جنگ جهانی دوم باز می گردد. زمانی که آلن تورینگ در سال 1950م. آزمایشی مبنی بر این که آیا ماشین قادر است با فرآیندهای مغز انسان رقابت نماید، مطرح کرد. سال 1960م. با روی کار آمدن برنامه های بازی شطرنج و ساخت اولین روبات ها و استفاده از زبان های برنامه نویسی در اروپا و آمریکا، تحقیقات در زمینه هوش مصنوعی به جنبه های انسانی نزدیک تر شد.اما هوش مصنوعی چیست و هوشمندی به چه معناست؟


نوشته شده در تاريخ پنجشنبه ۱۳۹۳/۰۷/۱۷ توسط محمد حسین فخرآوری
نمونه کد زیر روش تغییر اندازه ی یک آرایه را به شما نشان میدهد
شما می توانید از این روش برای هر نوع آرایه ی تک بعدی استفاده کنید
در کد زیر ابتدا آرایه ی کاراکتری با طول ۵ تعریف شده است و در ادامه کدها طول آرایه به ۷ تغییر کرده است

char[] array = new char[5];
array[0] = 'A';
array[1] = 'B';
array[2] = 'C';
array[3] = 'D';
array[4] = 'E';
for (int i = 0; i < array.Length; i++)
{
	MessageBox.Show(array[i].ToString());
}

Array.Resize(ref array, 7);

array[0] = 'a';
array[1] = 'b';
array[2] = 'c';
array[3] = 'd';
array[4] = 'e';
array[5] = 'f';
array[6] = 'g';

for (int i = 0; i < array.Length; i++)
{
	MessageBox.Show(array[i].ToString());
}

نوشته شده در تاريخ جمعه ۱۳۹۳/۰۷/۰۴ توسط محمد حسین فخرآوری

public static string AgeCalculation(DateTime Now)
{
DateTime PresentYear = DateTime.Now;
TimeSpan ts = PresentYear - Now;
DateTime Age = DateTime.MinValue.AddDays(ts.Days);
return (string.Format(" {0} Years {1} Month {2} Days", Age.Year - 1, Age.Month - 1, Age.Day - 1));
}


نوشته شده در تاريخ پنجشنبه ۱۳۹۳/۰۶/۲۷ توسط محمد حسین فخرآوری
نوشته شده در تاريخ چهارشنبه ۱۳۹۳/۰۶/۲۶ توسط محمد حسین فخرآوری

رنگ های اصلی

دایره رنگ

سه رنگ زرد، قرمز و آبی را رنگ های اولیه یا اصلی می گویند. این سه رنگ از ترکیب رنگ های دیگر به وجود نمی آیند و در اصل وجود دارند. رنگ های دیگر از ترکیب سه رنگ اصلی به وجود می آیند. ترکیب سه رنگ اصلی با هم باعث به وجود آمدن یک رنگ قهوه ای خاکستری مرده و خنثی می شود

رنگ های رده ی دو یا ثانویه

سه رنگ نارنجی، بنفش و سبز را که از ترکیب دوتایی رنگ های اصلی به وجود می آیند را رنگ های رده ی دو یا ثانویه می گویند. این سه رنگ را در جدول رنگی بالا مشاهده می کنید

رنگ های رده ی سه

شش رنگ فیروزه ای، ارغوانی، پرتقالی، سبز زرد، آبی بنفش و قرمز نارنجی رنگ های رده ی سوم دایره رنگ ها هستند. این رنگ ها از ترکیب رنگ های اصلی با رنگ های ثانویه یا رده ی دوم به وجود می آیند

دو رنگ مکمل چیست

دو رنگ را هنگامی مکمل هم می گویند که در آن ها سه رنگ اصلی زرد و آبی و قرمز وجود داشته باشد. برای پیدا کردن مکمل یک رنگ باید ببینیم که آن رنگ کدام یک از رنگ های اصلی را دارد و کدام را ندارد و آن رنگی را که ندارد مکمل آن خوانده می شود. به عنوان نمونه رنگ سبز از ترکیب رنگ های آبی و زرد ساخته شده است.  پس چون رنگ قرمز در این رنگ وجود ندارد پس مکمل سبز قرمز است. یا مثلا رنگ آبی نیز خود یک رنگ اصلی است. بنابراین مکمل آن می شود ترکیب دو رنگ اصلی قرمز و زرد که در آن وجود ندارد. پس مکمل آبی، نارنجی است. بر این اساس مکمل زرد نیز بنفش است. ترکیب دو رنگ مکمل به معنای ترکیب سه رنگ اصلی است. در نتیجه حاصل ترکیب رنگ های مکمل، نوعی از قهوه ای خاکستری خنثی و مرده می شود. رنگ های مکمل اگر بدون مخلوط شدن با یکدیگر در کنار هم قرار بگیرند باعث درخشان شدن و جلوه یکدیگر می شوند

چگونه یک رنگ را خنثی کرده و از درخشندگی و خلوص آن کم کنیم

هرگاه به یک رنگ کمی از رنگ مکمل آن اضافه کنیم آن را خنثی کرده و از خلوص آن کم کرده ایم. هر چه میزان رنگ مکمل را بیفزاییم رنگ مورد نظر ما بیشتر خنثی می شود. بر این اساس برای خنثی کردن بنفش از زرد، آبی از نارنجی و سبز از قرمز و برعکس استفاده می کنیم. این روش هنگامی که در یک تابلوی نقاشی نیازمند درجات مختلفی از خلوص رنگی به ویژه در سایه ها هستیم کاربرد دارد

چگونه یک خاکستری رنگی درست کنیم

سه رنگ اصلی را به میزان مشخصی با یکدیگر ترکیب می کنیم. در این ترکیب مقدار کمی آبی بیشتر از زرد و قرمز خواهد بود. سپس به آن کمی سفید اضافه می کنیم. رنگی خاکستری و خنثی به وجود می آید. حال به این خاکستری هر رنگی اضافه کنیم به سمت آن طیف رنگی متمایل می شود. مثلا اگر به آن قرمز اضافه کنیم خاکستری قرمز می شود

رنگ های سرد و گرم کدام ها هستند

رنگ ها به دو نوع گرم و سرد تقسیم بندی می شوند. رنگ های گرم عموما روشن تر و سبک تر از رنگ های سرد هستند. رنگ های گرم شامل: زرد، زرد متمایل به نارنجی، نارنجی، قرمز نارنجی، قرمز و قرمز مایل به بنفش هستند. رنگ های سرد نیز شامل بنفش، بنفش مایل به آبی، آبی، آبی مایل به سبز و زرد مایل به سبز می باشند. در حقیقت رنگ های گرم قرمزی بیشتری دارند و رنگ های سرد آبی بیشتری دارند. رنگ های گرم و سرد در کنار هم باعث جلوه گر شدن یکدیگر می شوند

 

در مدل RGB هر رنگ به صورت مولفه¬های طیفی اولیه¬ی قرمز، سبز و ابی ظاهر می¬شود. این مدل براساس سامانه مختصات کارتزین است زیرفضای رنگی مورد علاقه، مکعب شکل مورد نظر می-باشد که در ان مقادیر RGB در سه گوشه¬ قرار دارند؛ رنگ¬های ثانویه¬ی فیروزه¬ای، بنفش و زرد در سه گوشه¬ی دیگر واقع¬اند، سیاه در مبداء و سفید در دورترین گوشه از مبداء قرار دارد. در این مدل محدوده¬ی خاکستری (نقاطی با مقادیر RGB یکسان) از سیاه تا سفید در طول خط واصل این دو نقطه قرار دارد و سایر رنگ¬ها نیز نقاطی در درون یا روی مکعب هستند که با بردارهایی که ازمبداء می¬گذرند تعریف می¬شوند. برای سهولت، فرض می¬شود که مقادیر رنگ طوری نرمال شده¬اند که مکعب نشان داده شده در شکل 3-1 مکعب واحدی است. یعنی فرض می¬شود تمام مقادیر R، G و B در بازه¬ی [0,1] هستند.


 
شکل 3-1 مکعب رنگی RGB. نقاط در امتداد قطر اصلی، دارای مقادیر خاکستری از مبدأ تا سفید در نقطه (1,1,1) هستند.


تصاویری که در مدل رنگ RGB نشان داده می¬شوند برای هر رنگ اولیه یک مولفه دارند. وقتی وارد مانیتور رنگی می¬شوند، این سه تصویر، روی صفحه با هم ترکیب می¬شوند تا تصویر رنگی متضادی ایجاد کنند. تعداد بیت¬های لازم برای نمایش هر پیکسل در فضای RGB عمق پیکسل نام دارد. هر پیکسل رنگی RGB دارای عمق 24 بیت ( سه صفحه¬ی تصویر ضرب در تعداد بیت¬ها در هر صفحه) می¬باشد. واژه¬ی تصویر تمام¬رنگی معمولاً برای بیان تصویر رنگی 24 بیتی RGB به¬کار می-رود. تعداد کل رنگ¬ها در تصاویر 24 بیتی RGB برابر با 16777216 =3(28) است.
شکل 3-2 مکعب رنگی 24 بیتی RGB متناظر با نمودار شکل 3-1 را نشان می¬دهد.


 


شکل 3-2 مکعب رنگی 24 بیتی


هرتصویر درمدل رنگ RGB سه صفحه تصویر مستقل، هر صفحه برای یک رنگ اولیه دارد. وقتی این سه صفحه به نمایشگر RGB داده شوند، روی صفحه¬ی فسفری ترکیب می¬شوند تا یک تصویر رنگی را تولید نمایند.
بنابراین وقتی خود تصاویر به طور طبیعی بر حسب سه صفحه رنگی بیان شوند، استفاده از مدل RGB جهت پردازش تصویر معنا پیدا می¬کند. همچنین اغلب دوربین¬های رنگی که برای تصویربرداری رقمی به کار می¬روند، از قالب RGB استفاده می¬کنند که این موضوع خود به تنهایی مدل RGB را در مبحث پردازش تصویر مدل مهمی می¬سازد. یکی از بهترین مثال¬های کاربرد مدل RGB پردازش داده¬های تصویری چند طیفی هوایی یا ماهواره¬ای است.
تصاویر به¬وسیله¬ی حسگرهای تصویربرداری که در محدوده¬های طیفی مختلف کار می¬کنند، گرفته می¬شوند. برای نمونه، هر قاب خروجی تصویر بردار LANDSAT دارای چهار تصویر رقمی است. همه¬ی تصویرها از یک صحنه هستند که در محدوده یا پنجره طیفی متفاوتی گرفته می¬شوند.
دو پنجره از چهار پنجره دیگر در بخش مادون قرمز طیف هستند. بنابراین هر صفحه تصویر معنای فیزیکی دارد و ترکیبات رنگی که بااستفاده ازمدل RGB برای پردازش و نمایش به¬دست می¬ایند، معمولا وقتی معنا پیدا می¬کنند که روی یک صفحه رنگی دیده شوند یا هنگام بخش¬بندی تصویر رنگی بر اساس مولفه¬های طیفی ان معنا دارند


نوشته شده در تاريخ پنجشنبه ۱۳۹۳/۰۴/۱۹ توسط محمد حسین فخرآوری
تمامی حقوق این وبلاگ محفوظ است | طراحی : محمد حسین فخراوری